Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gweithgareddau Cymdeithasol

Wrecsam a Sir y Fflint

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau yn y gymuned ac yn y cartref. Nodwch fod costau yn amrywio yn dibynnu ar y gweithgaredd a mae’n hanfodol cofrestru ar gyfer gweithgareddau Wrecsam.


Grwpiau gweithgareddau Wrecsam

Pen Cartref, Ystâd Ddiwydiannol Rhosddu, LL11 4YL

Dydd Llun – Mahjong, grŵp crefftau, cinio ysgafn, dosbarth cyfrifiaduron

Dydd Mercher – Dosbarth arlunio sylfaenol, dosbarth cyfrifiaduron, Tai Chi

Dydd Iau – Dosbarth arlunio sylfaenol, Tai Chi (ar gadair), dosbarth chwarae Bridge


Grwpiau gweithgareddau Fflint

Lewis House, Swan Street, CH6 5BP

Dydd Llun – Prynhawn coffi

Dydd Mercher – Grŵp y dynionCyfeillion Ffôn

Weithiau sgwrs â rhywun yn gwneud popeth yn well...

Mae gwirfoddolwyr yn ffonio pobl yn y gymuned o’n swyddfeydd unwaith yr wythnos i gael sgwrs gyffredinol. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim.


Diddordeb mewn unrhyw un o'r gweithgareddau uchod?

Cysylltwch â ni