Sir y Fflint : 08450 549 969 Font Aa+Aa-

Gweithgareddau Cymdeithasol

Sir y Fflint


Grwpiau gweithgareddau Fflint

Lewis House, Swan Street, CH6 5BP

Dydd Llun – Prynhawn coffiCyfeillion Ffôn

Weithiau sgwrs â rhywun yn gwneud popeth yn well...

Mae gwirfoddolwyr yn ffonio pobl yn y gymuned o’n swyddfeydd unwaith yr wythnos i gael sgwrs gyffredinol. Mae hwn yn wasanaeth rhad ac am ddim.


Diddordeb mewn unrhyw un o'r gweithgareddau uchod?

Cysylltwch â ni